Ungdomsavdelningen

Historia
Borgå FBK:s pojkkompani grundades år 1946. Avdelningens verksamhet har fortgått sedan dess. Pojkkompaniets namn ändrades till ungdomsavdelningen när även flickor kom med i verksamheten . I Finland finns det cirka 445 brandkårsungdomsavdelningar. I slutet av år 2015 fanns det 7294 brandkårsungdomar och 1809 ledare. I Östra Nyland finns för tillfället 12 aktiva ungdomsavdelningar. I Borgå FBKs ungdomsavdelning finns ca 20 ungdomar och 8 ledare.

Övningar
Ungdomsavdelningen består av ungdomar i åldern 8-17 år. För de yngre medlemmarna försöker vi vid mån av möjlighet göra en egen grupp och övningarna görs enligt egen fysisk styrka.De äldre ungdomsavdelningens medlemmars utbildning förbereder dem för förflyttning till alarmavdelningen. De äldre ungdomsavdelingens medlemmar fungerar också som hjälputbildare till de yngre medlemmarna.

Grundfärdigheter lärs först så som förstahandssläckning, första hjälp, knopar och hemsäkerhet. I och med att färdigheterna och åldern ökar kommer det mera krävande uppgifter, då kan t.ex. läras trafikräddning, klareringarna och grunderna i rökdykning. Ungdomarna har även gymnastikutbildning. Övningsårets höjdpukt är 24 timmars övningen där ungdomarna får använda sig av sin kunskap och pröva på övningsalarm.

Därtill kan vi under övningarna också bekanta oss med t.ex. alarmcentralen, sjöräddningen eller t.ex. ambulansens verksamhet.

Övningstiderna följer i huvudsak grundskolornas arbets- och lovtider. Övningarna hålls på torsdagar mellan klockan 18 och 20.

Läger och tävlingar
Brandkårsungdomsverksamheten är också annat än veckoövningar. En av de större händelserna är brandkårslägrena. Ungdomarna deltar årligen i brandkårsläger som arrangeras och deltar även i kurser som ordnas under lägrena. Ungdomarna kan även mäta sitt kunnande i olika märkesprov.

Ungdomsavdelningen deltar aktivt i brandkårsungdomarnas områdes och regionala händelser. Varje sommar ordnas på eget område ett vinter och sommarläger och förbundena orndar veckoläger. Vart fjärde år ordnas det storläger. Ungdomarna har även möjlighet att delta i olika områdes och region tävlingar för brandkårssungdomar.

Övrig verksamhet
Fackeltågena är kanske de mest synligaste händelserna under året. Ungdomarna deltar aktivt i olika evenemang i staden med fackeltåg. Avdelningen deltar också i brandkårens traditionella Runebergs fackeltåg. Vi tar även emot julgubben nära julen och följer honom till centrum och Gamla stan. På Lucia dagen följer vi Lucia till Rådhuset.

Ta kontakt med ungdomsledaren eller vice ungdomsledaren om du är intresserad av ungdomsavdelningens verksamhet.

Ungdomsavdelningens ledare 2024:

Martin Törnqvist


porvoonvpknos(at)gmail.com

Hjälputbildare:
Christoffer Söderström