Alarmavdelning

ÖVNINGAR 2022
klo 18:00


Övningsprogram_2022

Borgå FBKs befäl år 2023:
Kårchef : Magnus Söderström

Vicekårchef : Johan Korander

Utbildningsansvariga:
Casimir Johansson, Felix Forsman

Enhetschefer:
Magnus Söderström
Johan Korander
Johan Törnström

Casey Dolan

Tom Westerlund