Alarmavdelning

ÖVNINGAR
Tisdagar kl 18:00


Övningsprogram

Borgå FBKs befäl år 2024:
Kårchef : Magnus Söderström

Vicekårchef : Casey Dolan

Utbildningsansvariga:
Casimir Johansson, Felix Forsman

Enhetschefer:
Magnus Söderström
Johan Korander
Johan Törnström

Casey Dolan

Tom Westerlund