Damavdelningen

Borgå FBK:s Damavdelning har möten ungefär varannan onsdag.

Damavdelningen är aktiv och vi har för tillfället ca. 20 damer
med i verksamheten. Vi strävar till att utveckla vår verksamhet.
Därför vill vi gärna ha nya medlemmar med som vill komma med nya ideér
för vår verksamhet och vill dela nya erfarenheter med oss.

Vi har många evenemang under verksamhetsåret och allas insats behövs,
både yngre och äldre damer.
Välkommen med i vår pigga gemenskap!
Om du vill komma och bekanta dig med oss och vår verksamhet eller
fråga något, tag kontakt med damavdelningens ledare.

Damavdelningens ledare
Ann-Sofi Hedenstam
0405485292
annsofi.hedenstam(at)gmail.com