ÖVNINGAR 2020

Klo 18:00

2020 vårens övningar

2020 vårens övningar

Borgå FBKs befäl år 2020:
Kårchef : Tom Westerlund

?????????????

TW

 

Vicekårchef : Johan Korander

Utbildningsansvariga:
Jonas Liljendal

Enhetschefer:

Anders Vuojärvi
Magnus Söderström
Johan Korander
Kaj Eklund
Kaj Karlsson
Kristian Liljestrand
Johan Törnström
Niko Koskinen