ÖVNINGAR 2021

Klo 18:00

2021 vårens övningar

Övningsprogram_2021

Borgå FBKs befäl år 2021:
Kårchef : Tom Westerlund

?????????????

TW

 

Vicekårchef : Johan Korander

Utbildningsansvariga:
Casey Dolan

Enhetschefer:

Anders Vuojärvi
Magnus Söderström
Johan Korander
Kaj Eklund
Kaj Karlsson
Kristian Liljestrand
Johan Törnström
Niko Koskinen